Selaimesi ei ole tuettuen selainten listalla. Käyttökokemus ei ole optimaalinen.

Suomi
Svenska
English
Suomi
Svenska
English
-->
X

Osallistu onnitteluun. Täytä nimesi, paikkakunta ja maa. Voit halutessasi kirjoittaa myös tervehdyksen. Valitse haluamasi fontti ja lähetä.

Ditt namn publiceras i gratulationen som överlåts till republikens president innan självständighetsdagen.

X

KAMPANJENS BESKRIVNING OCH REGLER

Gratulera det 100-åriga Finland!

Man brukar gratulera dem som firar födelsedag. Posti deltar i projektet Finland 100 som uppvaktar det 100-åriga Finland år 2017.

En 100-åring förtjänar enorma gratulationer. Postis vardag är en del av Finlands jubileum: Posti färdas runt om i landet, träffar medborgare i sitt vardagliga arbete och samlar samtidigt in namn bland invånarna i Finland, finländare som bor utomlands och andra Finlandsvänner till en gemensam jubileumsgratulation av världsrekordmått. Gratulationen överräcks till republikens president före självständighetsdagen.

Den reser tillsammans med Posti genom hela Finland från norr till söder och stannar på olika orter. Du kan skriva ditt namn på adressen posti.fi/suomi100 samt på evenemang och postkontor på olika håll i Finland.

Du, jag och hela Finland. Låt oss tillsammans ge Finland en gratulation av världsrekordmått.

Förpackningsmaterial på postkontoren

Posti börjar sälja Finland 100-mönstrade förpackningsprodukter som kan användas för att skicka en hälsning mottagaren med jubileumsårets tema. Köp dem på postkontoret eller Postis webbutik.

Finlands ansikten-frimärke

Våren 2017 ger Posti för första gången i världen ut ett frimärke med ett motiv som består av en mosaik av ansiktsporträtt. Hösten 2016 samlade man in foton för det historiska frimärket. Insamlingskampanjen avslutades den 4 november.

Posten har varit en viktig del av vårt samhälle i snart 400 år. Vi betjänar privatkunder och företag i Finland och ser till att handeln och vardagen förlöper smidigt även i framtiden.

KAMPANJREGLER

Gratulationen av världsrekordmått till Finland är en del av det officiella Finland 100-projektprogrammet. Delta i kampanjen genom att skriva ditt namn, din ort och ditt land på adressen posti.fi/suomi100.

Du kan delta under perioden 27.12.2016–5.11.2017.

Alla uppgifter i enlighet med reglerna (förnamn, efternamn, ort, land) sammanställs till en gemensam gratulation som överräcks till republikens president i fysiskt och elektroniskt format före den hundrade självständighetsdagen. Alla kan underteckna gratulationsmeddelandet: finländare, Finlands invånare, finländare som bor utomlands och andra Finlandsvänner.

Du kan också skriva ett högst 100 tecken långt meddelande. Alla meddelanden tas inte med i den gratulation som överräcks till presidenten, men Posti kan komma att använda och publicera dem i olika kampanjrelaterade material, i sin marknadsföring och kommunikation.

Den som skickar in sina namn- och ortsuppgifter ansvarar för att han eller hon har rätt att överlåta uppgifternas publikationsrättigheter. För att kunna skicka in en annan persons namn måste du ha personens tillstånd till detta.

Posti förbehåller sig rätten att efter exklusivt gottfinnande granska och ta bort uppgifter och meddelanden som anses olämpliga. Avsändaren informeras inte separat om huruvida uppgifterna publiceras eller inte.

Posti har rätt att använda uppgifter och meddelanden som skickas via kampanjsidan i sitt projektrelaterade material, sin marknadsföring och sin kommunikation.

På kampanjsidan finns en ortssökning som kan användas för att göra sökningar på deltagarantal per ort. Alla uppgifter om namn och ort kommer inte att publiceras i sin helhet på kampanjsidan.

Uppgifterna används endast för de ändamål som fastställts i dessa regler.

Posti förbehåller sig rätten att göra ändringar i kampanjreglerna. De gällande reglerna finns alltid att läsa på adressen posti.fi/suomi100.

Registerbeskrivning

Användningsvillkor

X

Tack till deltagarna!

Kampanjen upphörde 5.11.2017. Gratulationen överräcks till republikens president och Finland före 100-årssjälvständighetsdagen 2017.


X

Tack för ditt deltagande!